skip to Main Content
Diana Lindegaard København

Dine talenter som leder – og som menneske

Du har med garanti hele paletten af de talenter, du skal bruge som leder – og menneske.

Virkelig? Tænker du måske…for det er sjældent sådan, vi ser os selv.

Men jo, den er god nok. Du er talentfuld. Og de talenter kan du bruge både privat og professionelt.

Hvis du tænker, at disse lidt for lovende ord ikke gælder dig – eller i hvert fald er noget af en overdrivelse, så lad mig forklare den sandsynlige årsag.

Sandheden er, at du bliver præget af dit liv. Du blev præget af din opvækst, dine forældre, lærere og andre personer, der var i din kreds som barn og ung. Du blev også præget af dine venner og kæreste(r). Også som voksen bliver du stadig præget.

Du har truffet nogle valg og foretaget nogle fortolkninger for at forstå verden og livet. Og for at have nogle rammer at støtte dig til, så det hele ikke var og er så uoverskueligt eller farligt.

Du lærte at passe på dig selv i den forstand, at du – ganske ubevidst – lagde nogle strategier for, hvordan du kunne klare dig og undgå de værste faldgruber.

Dine valg var måske allerede dengang forholdsvis ubevidste, for vi analyserer sjældent den form for beslutninger. Vi vælger typisk og helt automatisk den vej, der ser sikrest og måske også lettest ud. Sådan er du programmeret i dit overlevelsessystem.

Konsekvensen af disse valg var og er imidlertid, at du gav visse sider af dig selv forrang, mens du lukkede ned for andre sider, herunder talenter.

Alt dette tilsammen ligger nu og rumler rundt i en blanding af bevidsthed og underbevidsthed hos dig.

Din bevidste bevidsthed er ca 5% af isbjerget. Underbevidstheden fylder resten. Din underbevidsthed – alle dine automatiserede processer, valg og overbevisninger ligger i den rygsæk, der er blevet fyldt i takt med, at dit liv er skredet frem.

Den gode nyhed er, at skulle der ligge nogle talenter (og det gør der altid), der er dænget til i farten, så er det muligt at grave dem frem igen.

Det kunne fx være dit talent som leder.

Det er en proces at grave glemte talenter frem og aktivere dem igen. Men det er muligt og samtidig vejen frem, hvis du synes, der er noget, du har svært ved. Eller hvis du længes efter noget, men ikke helt forstår hvorfor eller hvordan du skal nå det.

Dit ledertalent og dit mennesketalent hænger uløseligt sammen. Dit personlige og professionelle lederskab udspringer begge dele af dig og din måde at være i verden på.

Og al (inspirerende og effektiv) ledelse starter med dig selv.

Hvis du vil vide mere om dine talenter

Hvis du vil vide mere om dit personlige lederskab

Diana Lindegaard      dine talenter – mit speciale      Ring til mig på 28 83 05 32

Back To Top