skip to Main Content

Diana Lindegaard er født i 1963 og bor i Fredensborg nær Esrum Sø. Hun er gift for anden gang og mor til Niels (1993) og Claudia (1997), der begge er i gang med deres studier på Copenhagen Business School.

“Siden mine helt unge år har jeg været dybt optaget af mennesker, deres adfærd, psykologi og nærmest ubegrænsede mulighed for udvikling. Jeg har fordybet mig i endeløse mængder af faglitteratur indenfor feltet ligesom jeg har deltaget i utallige kurser og uddannelser, herunder personlige udviklingsforløb.”

Diana Lindegaards baggrund

I 1980 blev Diana Lindegaard student. Herefter startede hun på jura på Københavns Universitet, hvor hun færdiggjorde sin cand.jur i 1987.

Gennem 23 år var Diana Lindegaard ansat i en international finansiel koncern som henholdsvis specialist og leder. I 2010 sprang hun ud som selvstændig coach og talentudvikler drevet af sin store interesse for mennesker, udvikling og ledelse.

Det gode lederskab

De mange år som ansat og leder har givet Diana Lindegaard en uundværlig viden om processerne i en international virksomhed, om hvordan man løser udfordringerne i en stor organisation, hvordan man skaber et velfungerende samarbejde og sikrer god kommunikation.

Hun har desuden fået en vigtig indsigt i, hvordan man motiverer medarbejdere, og ikke mindst i kunsten at lede andre mennesker, så de udnytter deres potentiale fuldt ud.

“Min rolle som leder, både i familien og i karrieren – herunder senest som selvstændig – har givet mig særligt fokus på vigtigheden af godt lederskab.”

Diana Lindegaards interesse for ledelse gør sig gældende i alle livets aspekter, og den dækker både det personlige, det familiemæssige og det professionelle lederskab. Diana Lindegaard er overbevist om, at alle tre elementer skal spille sammen, hvis man skal være en god leder for andre mennesker.

Menneskelig ledelse og talentudvikling

Diana Lindegaard har øje for mennesket i ledelse. Hun er meget optaget af, hvordan man udnytter og udvikler den enkeltes potentiale bedst – til glæde for både medarbejderen og virksomheden som helhed. For at kunne det, er det nødvendigt at se på lederen og mennesket som helhed.

“Min passion er at hjælpe ledere med at løfte deres lederskab til næste niveau, uanset om det gælder det personlige liv, familielivet eller karrieren. I øvrigt tre ting, der hænger uløseligt sammen”.

Interessen for udvikling, og undersøgelse af det personlige potentiale, er også tydelig i forbindelse med Diana Lindegaards egen faglighed, som hele tiden er i udvikling.

“Jeg har bredspektret erfaring med mennesker som passion og omdrejningspunkt. Selvom jeg er veluddannet indenfor mit speciale, glæder jeg mig over, at jeg fortsat – og sikkert resten af min tid – lærer mere og nyt”.

Diana Lindegaard

Alle har talent, alle har et potentiale

Både som leder, medarbejder og menneske er det afgørende at blive bevidst om sine bedst udviklede talenter for at kunne udnytte sit potentiale fuldt ud. Først når du er bevidst om dem, finder du den motivation og arbejdsglæde, der i sidste ende giver mening, fremdrift og resultater.

Gennem sit arbejde med ledelse, har Diana Lindegaard særligt gjort sig en vigtig erfaring om mennesket.

Langt de fleste mennesker er interesseret i at udvikle sig og i at udnytte deres potentiale til fulde. Desværre har mange problemer med at udpege præcis, hvor deres potentiale ligger, og mange har svært ved at bede om den hjælp, der skal til for at udnytte potentialet privat og professionelt.

Diana Lindegaard udbyder personlig tilrettelagt lederuddannelse med udgangspunkt i den enkelte leders behov. Hun tilbyder ekstern rådgivning til at løse konkrete problemer i virksomheder, og et forløb i personligt lederskab, der tilrettelægges i samarbejde med dig. Endelig tilbyder hun talentafklaring og talentudvikling.

En talenttest kan være et nyttigt værktøj både for ledere og medarbejdere. Diana Lindegaard tilbyder en talent.

Kom i gang med det samme

Lad os tale sammen i dag – ring til mig nu på:

Diana Lindegaard

Diana Lindegaard

Back To Top