skip to Main Content

Forebyg stress

Forebyg stress – har I råd til at vente?

Stress er i dag en af de helt store udfordringer for erhvervslivet og samfundet i det hele taget. Stressforeningen anslår at mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress, og det betyder 1,5 million fraværsdage alene relateret til stress om året. Stress har meget store menneskelige konsekvenser for den ramte person, mens arbejdspladsen betaler med ringere effektivitet, dårligere kvalitet, hyppigere og længerevarende sygemeldinger, vikarudgifter og større personaleomsætning

Langsigtet løsning, der giver arbejdsglæde og plus på bundlinjen

Mange virksomheder reagerer typisk først på en medarbejders stress, når sygemeldingen lander og skaden er sket. Medarbejderen er ofte syg over en længere periode og sendes til en fagperson for at blive i stand til at rejse sig igen. Som raskmeldt vender medarbejderen tilbage til samme problematikker, der i sin tid dannede rammer for stressnedbruddet.

Hvem har ansvaret?

Alle mennesker har i princippet selv ansvar for eget liv og helbred. Imidlertid har den enkelte medarbejder sjældent indflydelse nok til at ændre rammer og kultur på sin arbejdsplads alene. Dertil kræves, at arbejdsgiveren er lydhør og indstillet på at ændre det, der ikke fungerer for de ansatte. Der er altså tale om et delt ansvar, hvor medarbejderen skal passe på sig selv og virksomheden skal passe på sine ansatte.

ledelsesudvikling København

Et forløb, der forebygger stress

Med vores forløb engagerer vi både ledelse og den enkelte medarbejder i arbejdet med at forebygge stress.

Vi arbejder med hele virksomheden eller blot de enheder, hvor stress belaster for meget. Vi arbejder med medarbejderne og med ledelsen omkring forhold, rutiner eller mindset, der med fordel kan justeres eller måske ændres helt. Vi må bekæmpe stress sammen for at opnå den langsigtede løsning, der vil mærkes både på arbejdsglæde, engagement og bundlinje.

For forebyggelse af stress kræver indsigt, ansvar og fællesskab

Styrk dit personlige lederskab og forebyg stress

Som deltager på forløbet lærer du at forebygge stress ved at styrke dit personlige lederskab. Et stærkt, personligt lederskab bygger på selvindsigt og giver styrke, selvtillid og robusthed. Grundlæggende er det personlige lederskab helt afgørende for både privat og profession velbefindende. (link til personligt lederskab-siden)

København lederudvikling

København ledelsesudvikling

Forløbet bygger på fem elementære søjler

Behov

Når vi bliver stressede, er vi ikke opmærksomme nok på vores behov for eksempelvis hvile og restitution. Det fører i længden til regulær udmattelse, der påvirker arbejdsindsatsen kraftigt, både kvalitativt og kvantitativt.

Ansvar

Når vi bliver stressede, har vi i vores iver efter at leve op til arbejdsgiverens forventninger, glemt at tage ansvar for de almindelige menneskelige behov, der er afgørende for vores trivsel og arbejdsevne.

Integritet

Når vi bliver stressede, har vi for ofte sagt ja, selvom vi mener nej. En stresset person er ikke svag, men et menneske, der har forsøgt at være stærk for længe.

Kommunikation

Når vi bliver stressede, er vi typisk for utrænede i at kommunikere og være tydelige i forhold til helt almindelige, menneskelige behov – som regel fordi vi ikke vil fremtræde besværlige eller egoistiske.

Udvikling

Når vi ikke trives, er det ofte, fordi der er noget, vi ikke ved eller har lært. Vi udvikler os gennem hele livet, og vi skal lære at række ud efter hjælp. Gennem oplæg, refleksion, håndgribelige øvelser og erfaringsudveksling med kollegaer lærer deltageren at forstå disse elementer, og forstå hvorfor og hvornår stress opstår samt hvordan det føles. Kurset hjælper deltageren til styrke sit personlige lederskab og kende sine egne og kollegernes stresssignaler, så det bliver muligt at bekæmpe eller helt at undgå stress.

Diana Lindegaard - Bliv en bedre leder

Forløbet bygger på fem elementære søjler

Behov

Når vi bliver stressede, er vi ikke opmærksomme nok på vores behov for eksempelvis hvile og restitution. Det fører i længden til regulær udmattelse, der påvirker arbejdsindsatsen kraftigt, både kvalitativt og kvantitativt.

Ansvar

Når vi bliver stressede, har vi i vores iver efter at leve op til arbejdsgiverens forventninger, glemt at tage ansvar for de almindelige menneskelige behov, der er afgørende for vores trivsel og arbejdsevne.

Integritet

Når vi bliver stressede, har vi for ofte sagt ja, selvom vi mener nej. En stresset person er ikke svag, men et menneske, der har forsøgt at være stærk for længe.

Kommunikation

Når vi bliver stressede, er vi typisk for utrænede i at kommunikere og være tydelige i forhold til helt almindelige, menneskelige behov – som regel fordi vi ikke vil fremtræde besværlige eller egoistiske.

Udvikling

Når vi ikke trives, er det ofte, fordi der er noget, vi ikke ved eller har lært. Vi udvikler os gennem hele livet, og vi skal lære at række ud efter hjælp. Gennem oplæg, refleksion, håndgribelige øvelser og erfaringsudveksling med kollegaer lærer deltageren at forstå disse elementer, og forstå hvorfor og hvornår stress opstår samt hvordan det føles. Kurset hjælper deltageren til styrke sit personlige lederskab og kende sine egne og kollegernes stresssignaler, så det bliver muligt at bekæmpe eller helt at undgå stress.

Forløbet

Kurset består af seks moduler, der hver varer mellem to til tre timer afhængig af deltagerantallet. Hvert modul er sammensat af oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. I perioderne mellem hvert modul er der plads til refleksion, observation og arbejdet med valgfrie hjemmeopgaver. Deltagerantallet kan variere, men vi anbefaler max ti deltagere pr. hold. Ved større afdelinger eller virksomheder sammensætter vi flere hold. Der er ikke to virksomheder, der er ens, og vi tager altid udgangspunkt i det behov jeres virksomhed eller organisation har.

Lad os ruste dine medarbejdere mod stress.

Stress rammer typisk energiske, engagerede og pligtopfyldende medarbejdere, der er meget værdifulde for virksomheden. Det koster virksomheder dyrt, når der handles for sent. Lad os hjælpe jer med at fange stresssygemeldingerne i opløbet og styrke jeres afdeling eller virksomhed som helhed.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om forløbet, og om hvordan vi kan hjælpe jer med at forebygge stress og styrke arbejdsglæden.

Stress fri Leadship

Kom i gang med det samme

I fællesskab finder vi præcis den løsning, der udfylder jeres behov, så virksomheden kan udløse og høste bedre udbytte af både ledere og medarbejdere.

Ring til mig nu og lad os aftale et møde.

Diana Lindegaard
Back To Top