skip to Main Content

Talenttest ved Diana Lindegaard

Talenttest

Brug dine medfødte og tillærte talenter rigtigt og få det fulde udbytte af dit private og professionelle liv.
En talenttest er et effektivt værktøj, der skaber bevidsthed om dine reelle talenter, så du kan bruge dem optimalt.

Vi har alle masser af talent. Noget er medfødt, meget er tillært – bevidst og ubevidst. Problemet er ikke, at vi mangler talenter, men at vi ikke altid anvender dem rigtigt.
Når du ikke bruger dine sande talenter i din hverdag, kan det betyde manglende motivation og en generel følelse af at være utilstrækkelig eller placeret på den forkerte hylde.

Du kan også blive stresset af at skulle anvende talenter, der netop hos dig ikke er de bedst udviklede.
Det kræver enorm energi at skulle udføre arbejde, vi i virkeligheden ikke har talent for. Du kan genkende det på manglende motivation, overspringshandlinger og udsættelser.
Måske har du brug for et karriereskift eller bare for at strukturere din hverdag anderledes. For at kunne det, er du nødt til at blive bevidst om dine medfødte talenter.

Helstøbt billede af dine talenter

Med en talenttest kan du få tegnet et specifikt og helstøbt billede af dine talenter og dit potentiale. Den opererer med 34 talenter fordelt i fire undergrupper:

 • De tænkende talenter
  Måden du behandler data på og dine evner for at behandle data.
  Fx at mestre analyse eller strategi.
 • De stræbende talenter
  De tankeprocesser der motiverer dig til handling.
  Fx at ønske anerkendelse eller ansvar.
 • De påvirkende talenter
  De tankeprocesser du har for at motivere andre.
  Fx at kunne charmere eller konkurrere.
 • De relaterende talenter
  De tankeprocesser du bruger for at skabe relation til andre.
  Fx at være indlevende eller kunne kommunikere.

Når du  løser opgaver, hvor du  bruger  dine talenter, er arbejdsprocessen lettere, sjovere, mere spændende og meningsfuld. Du  føler dig  inspireret  og motiveret . Til gengæld vil opgaver, der falder uden for  dine talenter, føles hårde og demotiverende.

Med større  bevidsthed om dine talenter har du en nyttig rettesnor fx i valg af karriere eller i forbindelse med større eller mindre beslutninger i livet. Mange oplever øget selvtillid, når de lærer deres talenter at kende. Det giver en sikkerhed og styrke at vide, hvad du  er allerbedst  til, og hvordan du sætter dine største evner i spil og udnytter dit potentiale bedst muligt.

Talenttest Diana lindegaard

Dine  kompetencer er et produkt af  dit  talent, viden og erfaring.
Hvis ikke talentet er tilstede, vil kompetencen aldrig blive mere end middelmådig. Har du  det medfødte talent, kan du tilegne dig viden og erfaring og derved opnå excellente kompetencer.

Talenterne viser vejen til den rigtige karriere

Dine  kompetencer er et produkt af  dit  talent, viden og erfaring.
Hvis ikke talentet er tilstede, vil kompetencen aldrig blive mere end middelmådig. Har du  det medfødte talent, kan du tilegne dig viden og erfaring og derved opnå excellente kompetencer.

Det er derfor centralt at kende sine talenter, hvis man vil have succes professionelt.

Måske bruger du allerede nogle af dine talenter, mens andre er passive i dit daglige liv. Selvom du oplever, at du er mere succesfuld i nogle situationer end andre, kræver det arbejde at blive bevidst om, hvad  dine største sande talenter er.

En talenttest er et godt værktøj til at forstå dit potentiale til fulde, hvad enten det er som leder, medarbejder eller som privatperson.

Test dit talent hjemmefra

Selve testen tages online. Her gennemgår du en række spørgsmål, og udfra dine svar bliver din talentprofil dannet.

Talenttesten tager 30-40 minutter at gennemføre, og jeg anbefaler, at du tager den et sted, hvor du kan sidde uforstyrret.

Når dine svar er analyseret, mødes vi til en session, hvor jeg følger op på resultaterne og giver dig feedback på, hvordan du bedst anvender din nye viden og hvilke forandringer, du eventuelt kan overveje for at opnå bedre resultater. Du får også et klart indblik i, at et talent også typisk har en bagside, som du har stor fordel af at kende til. Talenttesten er et godt supplement både til Leadships forløb personligt lederskab og til forløbet lederudvikling.

Test dit talent ved Diana Lindegaard

Kom i gang med det samme

I fællesskab finder vi præcis den løsning, der udfylder jeres behov, så virksomheden kan udløse og høste bedre udbytte af både ledere og medarbejdere.

Ring til mig nu og lad os aftale et møde.

Diana Lindegaard
Back To Top