skip to Main Content

Lederudvikling København

Hvad gør jeres virksomhed?

 • Hvem støtter jeres ledere, når lederskabet halter?
 • Hvad gør jeres virksomhed, når jeres ledere får dårlige tilbagemeldinger i medarbejdernes evalueringer?
 • …eller når der er andre symptomer som stress, mange sygemeldinger, stor omsætning af personale, klager, dårlig trivsel, manglende kultur eller skuffende resultater?
 • Hvem hjælper jeres ledere, når private udfordringer sluger så meget tid og opmærksomhed, at det går ud over deres professionelle lederskab?
 • Hvor går jeres ledere hen, når de har problemer eller er i tvivl om, hvordan man bedst motiverer, samarbejder, udvikler, kommunikerer og træder i fuld karakter som en overbevisende og inspirerende leder?
 • Og ved I, at mange ledere er utilbøjelige til at bede om hjælp til ledelsesmæssige menneskelige udfordringer, fordi de ikke ønsker at fremtræde som ukvalificerede eller svage?
 • Ved I også, at mange ledere derfor foretrækker diskret hjælp, der ikke har direkte tråde til deres arbejdsgiver?
 • Hvad gør I for at jeres ledere og dermed også jeres medarbejdere udvikler det potentiale, der er meget større end det, I aktuelt ser?

ledelsesudvikling København

Hvad gør jeres virksomhed?

 • Hvem støtter jeres ledere, når lederskabet halter?
 • Hvad gør jeres virksomhed, når jeres ledere får dårlige tilbagemeldinger i medarbejdernes evalueringer?
 • …eller når der er andre symptomer som stress, mange sygemeldinger, stor omsætning af personale, klager, dårlig trivsel, manglende kultur eller skuffende resultater?
 • Hvem hjælper jeres ledere, når private udfordringer sluger så meget tid og opmærksomhed, at det går ud over deres professionelle lederskab?
 • Hvor går jeres ledere hen, når de har problemer eller er i tvivl om, hvordan man bedst motiverer, samarbejder, udvikler, kommunikerer og træder i fuld karakter som en overbevisende og inspirerende leder?
 • Og ved I, at mange ledere er utilbøjelige til at bede om hjælp til ledelsesmæssige menneskelige udfordringer, fordi de ikke ønsker at fremtræde som ukvalificerede eller svage?
 • Ved I også, at mange ledere derfor foretrækker diskret hjælp, der ikke har direkte tråde til deres arbejdsgiver?
 • Hvad gør I for at jeres ledere og dermed også jeres medarbejdere udvikler det potentiale, der er meget større end det, I aktuelt ser?

Lederen som rollemodel

Lederen er medarbejdernes rollemodel – meget mere, end vi er bevidste om.

En leder, der er i tvivl eller som ikke stoler fuldt på sine egne evner som leder, fremtræder usikker, afvisende og konfliktsky mens motivation og gensidig tillid svækkes.

Den menneskelige side af ledelse er udfordret, når lederen selv er menneskeligt udfordret.

Uanset om udfordringerne er af privat karakter (skilsmisse, sygdom i familien osv), eller om det kniber med at få teamet til at fungere ideelt, optager det alt for meget energi både for leder og medarbejdere.

Derfor ligger der en stor bunke uudnyttet fremdrift i gap’et mellem mindre god ledelse og supergod ledelse.

København lederudvikling

København ledelsesudvikling

Lederen som rollemodel

Lederen er medarbejdernes rollemodel – meget mere, end vi er bevidste om.

En leder, der er i tvivl eller som ikke stoler fuldt på sine egne evner som leder, fremtræder usikker, afvisende og konfliktsky mens motivation og gensidig tillid svækkes.

Den menneskelige side af ledelse er udfordret, når lederen selv er menneskeligt udfordret.

Uanset om udfordringerne er af privat karakter (skilsmisse, sygdom i familien osv), eller om det kniber med at få teamet til at fungere ideelt, optager det alt for meget energi både for leder og medarbejdere.

Derfor ligger der en stor bunke uudnyttet fremdrift i gap’et mellem mindre god ledelse og supergod ledelse.

“I det ideelle lederskab er der balance mellem faglige og menneskelige kundskaber og den ideelle leder forstår kunsten at spille sine medarbejdere gode og undgå stress, forvirring og demotivation i arbejdsmiljøet.”

De fagligt dygtige ledere

At være fagligt dygtig er ikke det samme som at vide, hvordan man leder andre mennesker på en måde, der både er respektfuld, bæredygtig og effektiv.

I det ideelle lederskab er der balance mellem faglige og menneskelige kundskaber og den ideelle leder forstår kunsten at spille sine medarbejdere gode og undgå stress, forvirring og demotivation i arbejdsmiljøet.

Som den faglige del, kan den menneskelige side af ledelse naturligvis også udvikles, justeres og løftes.

Der er gevinst at hente, uanset om der skal arbejdes direkte med det professionelle lederskab eller de mere personlige aspekter, der skaber den perfekte rollemodel for medarbejderne.

De to sider smitter nemlig gensidigt af på hinanden, fordi ledere også er en slags mennesker.

Det er her, LEADship tilbyder løsninger.

“I det ideelle lederskab er der balance mellem faglige og menneskelige kundskaber og den ideelle leder forstår kunsten at spille sine medarbejdere gode og undgå stress, forvirring og demotivation i arbejdsmiljøet.”

De fagligt dygtige ledere

At være fagligt dygtig er ikke det samme som at vide, hvordan man leder andre mennesker på en måde, der både er respektfuld, bæredygtig og effektiv.

I det ideelle lederskab er der balance mellem faglige og menneskelige kundskaber og den ideelle leder forstår kunsten at spille sine medarbejdere gode og undgå stress, forvirring og demotivation i arbejdsmiljøet.

Som den faglige del, kan den menneskelige side af ledelse naturligvis også udvikles, justeres og løftes.

Der er gevinst at hente, uanset om der skal arbejdes direkte med det professionelle lederskab eller de mere personlige aspekter, der skaber den perfekte rollemodel for medarbejderne.

De to sider smitter nemlig gensidigt af på hinanden, fordi ledere også er en slags mennesker.

Det er her, LEADship tilbyder løsninger.

Spredehagl kontra pletskud

Mange lederkurser sætter ind på en vifte af ledelsesmæssige teorier og input, der ofte rammer bredere end den enkelte leder konkret har behov for.

Hjerneforskning viser bl.a.

 • at vi lærer bedst, når vi har behov for den specielle viden, vi får serveret,
 • at vi har mest udbytte af dét, vi lærer, når vi også bruger det efterfølgende.

Derfor kan brede ledelseskurser være som spredehagl frem for den mere effektive direkte sparring og udvikling i forhold til konkrete problemstillinger.

Den individuelle ledersparring sparer derfor både dyrebar tid og penge, mens den rammer plet på behovet.

Det er her, LEADship kan gøre en forskel.

Spredehagl kontra pletskud

Mange lederkurser sætter ind på en vifte af ledelsesmæssige teorier og input, der ofte rammer bredere end den enkelte leder konkret har behov for.

Hjerneforskning viser bl.a.

 • at vi lærer bedst, når vi har behov for den specielle viden, vi får serveret,
 • at vi har mest udbytte af dét, vi lærer, når vi også bruger det efterfølgende.

Derfor kan brede ledelseskurser være som spredehagl frem for den mere effektive direkte sparring og udvikling i forhold til konkrete problemstillinger.

Den individuelle ledersparring sparer derfor både dyrebar tid og penge, mens den rammer plet på behovet.

Det er her, LEADship kan gøre en forskel.

Diana Lindegaard - Bliv en bedre leder

Ekstern hjælp til konkrete problemer

Ekstern hjælp til konkrete problemer

Med ekstern hjælp til konkrete problemer, kan lederen træne sine lederevner på jobbet mens hun/han sideløbende udvikler sig og dygtiggør sig i disciplinen ledelse af andre mennesker.

Den eksterne hjælp er desuden diskret på den måde, at lederen kan søge hjælp, støtte og inspiration uden at udstille sine ”svagheder” i forhold til sin arbejdsgiver.

LEADship tilbyder skræddersyede løsninger til netop jeres behov:

 • Kortere eller længere forløb
 • Ad hoc sparring (efter forløb)
 • Ledergrupper op til 4 personer indenfor virksomheden
 • Teamtræning
 • Faste aftaler/dage i virksomheden
 • Tilkaldeordning
 • …eller en kombination
Diana Lindegaard - Bliv en bedre leder

Det er her, LEADship kan gøre en forskel

Ekstern hjælp til konkrete problemer

Med ekstern hjælp til konkrete problemer, kan lederen træne sine lederevner på jobbet mens hun/han sideløbende udvikler sig og dygtiggør sig i disciplinen ledelse af andre mennesker.

Den eksterne hjælp er desuden diskret på den måde, at lederen kan søge hjælp, støtte og inspiration uden at udstille sine ”svagheder” i forhold til sin arbejdsgiver.

LEADship tilbyder skræddersyede løsninger til netop jeres behov:

 • Kortere eller længere forløb
 • Ad hoc sparring (efter forløb)
 • Ledergrupper op til 4 personer indenfor virksomheden
 • Teamtræning
 • Faste aftaler/dage i virksomheden
 • Tilkaldeordning
 • …eller en kombination

Kom i gang med det samme

I fællesskab finder vi præcis den løsning, der udfylder jeres behov, så virksomheden kan udløse og høste bedre udbytte af både ledere og medarbejdere.

Ring til mig nu og lad os aftale et møde.

Diana Lindegaard
Back To Top